Spesielle vilkår Poker NM 2016

Under er det beskrevet de spesielle vilkår som gjelder for Kampanjen som er markedsført på eller tilgjengelig gjennom vår nettside. Ved å delta på Kampanjen og/eller dele informasjon med oss i tilknytning til Kampanjen, aksepterer du herved disse spesielle vilkårene, samt våre generelle kampanjevilkår tilgjengelig her, og våre personvernvilkår tilgjengelig her , begge inkludert her for referanse. Definisjonene i våre kampanjevilkår gjelder for disse spesielle vilkårene med mindre noe annet er angitt.

De spesielle vilkårene kan bli omgjort fra tid til annen etter vårt eget skjønn. Vennligst studer de spesielle vilkårene fra tid til annen, for å sikre at du får med deg eventuelle endringer, hvis noen.
Kampanjen vil bli gjennomført i henhold til alle gjeldene lover og forskrifter.

Sponsing

Denne Kampanjen er organisert og sponset av norskcasino.me (“vi” eller “oss”), og Guts.com (“Guts”).

Kvalifisering

For å delta på denne Kampanjen må du være 18 (atten) år eller eldre, ha Norsk statsborgerskap eller en bostedsadresse i Norge og oppfylle alle krav som ligger under dette.

Personvern

Uten å fravike fra noen av våre personvernvilkår, tilgjengelig her bekrefter du med dette med å delta i Kampanjen at du tillater oss og/eller Guts til å samle inn dine personlige kontaktdetaljer og annen nødvendig informasjon som behøves for å administrere denne Kampanjen, med medhold i våre personvernvilkår. Vi forbeholder oss retten til å kontakte deg og alle andre deltakere og individer tilknyttet epost-adressen som er angitt som en del av denne Kampanjen med det formal å gjennomføre Kampanjen, inkludert varslinger eller oppdateringer relatert til Kampanjen.

Regler for påmelding og deltakelse

Du er herved deltakende i en Kampanje som gir deg sjansen til å vinne deltakelse til Main Event under Norgesmesterskapet i Poker i Dublin, Irland fra 14.-21. mars 2016 («Evenementet»), inkludert tur-retur flyreiser (økonomi), hotellopphold (inkludert frokost) og transport til Evenementet (samlet sett «Prisen»). For å kunne vinne Prisen, må du vinne Guts satellitten («Guts Turneringen»), som beskrevet og stipulert herunder:

(i) Guts vil, etter eget skjønn velge, 10 egnede deltakere som har registrert seg på www.guts.com («Guts Hjemmeside») gjennom vår hjemmeside, for å delta i Guts Turneringen («Utvalgte Deltakere»)

(ii) Kun følgende deltakere vil ha retten til å bli valg av Guts som Utvalgte Deltakere:

(1) Deltakere som har angitt fullt navn, og epost-adresse og telefonnummer på Guts sin hjemmeside;

(2) Deltakeren gjennomførte søknadsprosessen; og

(3) deltakeren gjorde et minsteinnskudd på €20.

(iii) De Utvalgte Deltakerne vil hver motta en helt dekket buy-in billett for å delta i Guts Turneringen, som vil finne sted 6. mars 2016, klokken 1930 CET («Turneringsdatoen»). Vi vil varsle de Utvalgte Deltakerne via epost om at han/hun har blitt valgt ut til å delta i Guts Turneringen, ikke senere enn 5 timer før Turneringsdatoen. Denne eposten vil inkludere all nødvendig informasjon om Guts Turneringen.

Hver utvalgte deltaker vil bli bedt om å bekrefte hans/hennes deltakelse i Guts Turneringen ikke senere enn 3 timer før Turneringstidspunktet. I tilfelle hvor en Utvalgt Deltaker ikke bekrefter sin deltakelse innenfor tidsperioden beskrevet over, forbeholder Guts seg retten til å velge en alternative spiller for å delta i Guts Turneringen, som må etterkomme disse kravene. Guts

Turneringen vil bli overført direkte på vår unike side  (“Sendingen”), og hver Utvalgte Deltaker aksepterer å delta på Sendingen.

(iv) Den Utvalgte Deltakeren som vinner 1. plassen i Guts Turneringen («Vinneren») vil ha krav på Prisen. Vinneren vil motta en epost fra oss, som kunngjør at han/hun har vunnet, ikke senere enn kvelden 7. mars 2016.

(v) Vinneren må gjøre krav på og bekrefte Prisen og deltakelse på Evenementet, ikke senere enn 8. mars 2016, klokken 1200 CET. Hvis Vinneren ikke klarer å gi en bekreftelse innenfor perioden angitt over, vil Vinneren bli diskvalifisert og han/hun må gi fra seg prisen. I tilfellet hvor Vinneren av en grunn har blitt diskvalifisert, kan vi gi Prisen til den som kom på andreplass i Guts Turneringen. Hvis ikke den som kom på 5. Plass lykkes med å bekrefte Prisen, vil Prisen bli tapt.

(vi) Hvis en Vinner som har gjort krav på Prisen, uansett årsak ikke kan ta imot Prisen og delta i Evenementet (eller noen deler av det), må Vinneren varsle oss skriftlig via [email protected] ikke senere enn 48 timer før avreisedatoen. Vinneren samtykker med dette at i det tilfelle at han/hun ikke gir oss en slik varsling, vil Vinneren dekke alle kostnadene for Premien.

(vii) Vinneren aksepterer å dele hans/hennes personlige informasjon som behøves for å arranger fly, opphold, transport og deltakelse til Evenementet (inkludert men ikke begrenset til: navn, etternavn, epost-adresse, passnummer eller ID-nummer). Vi vil kun benytte informasjonen til de formål som angitt over. Vi vil ikke dele Vinneren sin personlige informasjon med noen tredjeparter, med unntak der det er nødvendig for å overrekke Premien (hvis ikke noe annet er spesielt angitt)

Vinnerens forpliktelser

Vinneren aksepterer med dette hans/hennes forpliktelser:

(1)Vinneren vil gå med Norskcasino merchandise så lenge han/hun deltar på Evenementet;

(2) Vinneren vil sende løpende oppdateringer fra Evenementet på hans/hennes sosiale medier profiler;

(3) Vinneren vil gi intervjuer til Norskcasino sitt team i henhold til våre ønsker («Intervjuene»).

Vinneren uttrykkelig:

(a) gir oss retten til å garantere for kopibeskyttelse og alle andre rettigheter, titler og interesser i hele verden til produktene og Sendingen og Intervjuene (“Produktene”), for oss å holde dette absolutt, for hele perioden for disse rettighetene hvor de eksisterer eller er anskaffet, inkludert fornyinger, revideringer, gjenopprettelser og utvidelser og deretter (utstrekning som er eller kan bli) evigvarende. Produktene skal inkludere alle uttak, klipp og materiell som er laget gjennom Sendingen og/eller Intervjuene og alt innhold generert på tvers av alle sosiale medier plattformer som er relevant for oss å bruke i tilknytning til Kampanjen eller vår forretningsvirksomhet generelt.;

(b) gir oss ikke-eksklusivt retten til å bruke hans/hennes navn, bilde og lignende i tilknytning til Kampanjen og Norskcasino sin hjemmeside i noen eller alle medier som er kjent nå eller heretter utarbeidet i evighet.

Generelt

Alle deltakere eller vinnere må fortsette å opptre i henhold til de Spesielle Vilkårene og vinning forutsetter at man opptrer i henhold til gjeldende krav. Hvis vi bestemmer at noe for noen årsak ikke er under vår kontroll, vil Prisen (Eller noen del av den) bli gjort utilgjengelig, vi kan, etter vårt eget skjønn, velge å gi Vinneren et kontantbeløp tilsvarende prisen, og vil ikke under noen omstendigheter overstige €800.

Der vi tilbyr en oversatt versjon av Spesielle Vilkår fra engelsk til et annet spark, aksepterer du at den oversatte versjonen kun er laget for din bekvemmelighet og at den Engelsk-språklige versjonen av Spesielle Vilkår vil være styrende for ditt forhold til oss. Hvis det er noen motsigelser mellom den Engelsk-språklige versjonen av Spesielle Vilkår og den oversatte versjonen av Spesielle Vilkår, vil den Engelsk-språklige versjonen danne presedens.

Direkte Markedsføring

Ved å gi fra deg din epost-adresse bekrefter du og aksepterer at vi kan sende deg reklame-materiell og markedsføringstilbud. Du kan velge å melde deg av denne tjenesten når du selv måtte ønske det ved å kontakte oss på [email protected].

Kontakt

Hvis du har noen spørsmål om noen av våre Kampanjer, vennligst kontakt oss på: [email protected]

Det orginale engelske dokumentet kan leses her:

  • Official terms and conditions for the Guts/Poker NM competition
Morten Støvre Redaktør

Morten Støvre er vår hovedredaktør siden 2013 og har ansvar for innold og skribenter. Han er utdannet ved hhv Norges Markedsføringsskole og BI, og har blant annet jobbet for reklamebyrået Ted Bates og Ungdomskanalen ZTV.